Datum/Tijd
Date(s) - 14 december 19 - 15 december 19
10:00 - 17:00


*** AS ABOVE, SO BELOW ***

14 en 15 december komt mijn vriend mrVIKtor weer naar Zeeland om ons mee te nemen in een tantrisch bondage avontuur.
Op zijn unieke en inspirerende wijze deelt hij zijn enorme kennis over Kink, bondage en tantra.

Viktor aan het woord:

**We are all part of a universe where light and dark are part of one big world and when light is present our bodies expand in joy from that vital energy that is our life force, the sun. But light has its opposite force, and when dark is present we enter into another aspect of our lives as living creatures. Let the night come, and rejoice, and come inside! Yin and Yang. We can’t have one without the other.

Under this umbrella of understanding nature, we can say we are creatures of light and dark. In 1927 Jung coined a word to refer to all our aspects that remain hidden in the dark, and that we so diligently protect. He called it the Shadow, to mean the unknown dark side of the personality. Instinctive and irrational. Thanks to the tendency to reject or prefer to remain ignorant of the least desirable aspects of one’s personality, the shadow is largely seen as negative, something completely not necessary. The Shadow can also be a Font of Creativity. A place where we might learn, where we might come to understand ourselves a bit better as a whole, where we might find the light.

Embracing the shadow can be a very liberating process.

Very often we hear of all forms of non-traditional sexuality referred to as the Dark Side, aspects that must remain a secret, can never be exposed, or we will be socially (judged?) Condemned. Till 1967, all sex deviating from the norm was considered a psychological disease. Parafilia. Only in recent years has there been a shift in the way main stream society views this and so has become a little more acceptable.

In this workshop we will focus on all these aspects and the various practices of sexuality that remain hidden. We will use rope work and bondage as our guide on this walk through the labyrinth. We will learn to look for the sacred in these forces and their link to the four Elements (fire, earth, water and air). We will learn to create our own ritual and make our own sacred space, in which we can come to understand our Shadow as a force of transformation. Because if we want it our kinky self CAN become Tantric.

Translation:

** We maken allemaal deel uit van een universum waar licht en donker deel uitmaken van één grote wereld en wanneer licht aanwezig is, breiden onze lichamen zich uit in vreugde van die vitale energie die onze levenskracht is, de zon. Maar licht heeft zijn tegengestelde kracht, en wanneer donker aanwezig is, treden we als levend wezen een ander aspect van ons leven binnen. Laat de nacht komen en verheug u en kom naar binnen! Yin en yang. We kunnen het ene niet hebben zonder het andere.

Onder deze paraplu van begrip van de natuur kunnen we zeggen dat we wezens van licht en donker zijn. In 1927 bedacht Jung een woord om te verwijzen naar al onze aspecten die in het donker verborgen blijven en die we zo ijverig beschermen. Hij noemde het de schaduw, om de onbekende donkere kant van de persoonlijkheid aan te duiden. Instinctief en irrationeel. Dankzij de neiging om de minst wenselijke aspecten van iemands persoonlijkheid af te wijzen of liever onwetend te blijven, wordt de schaduw grotendeels als negatief beschouwd, iets dat helemaal niet nodig is. De schaduw kan ook een lettertype van creativiteit zijn. Een plek waar we misschien leren, waar we onszelf als geheel een beetje beter kunnen begrijpen, waar we het licht kunnen vinden.

Het omarmen van de schaduw kan een heel bevrijdend proces zijn. Heel vaak horen we van alle vormen van niet-traditionele seksualiteit die de Donkere Kant wordt genoemd, aspecten die geheim moeten blijven, nooit kunnen worden blootgelegd, of we worden sociaal (veroordeeld?) Veroordeeld. Tot 1967 werd alle van de norm afwijkende seks als een psychische ziekte beschouwd. Parafilia. Pas de laatste jaren is er een verschuiving opgetreden in de manier waarop de mainstream-maatschappij dit ziet en dus is het iets acceptabeler geworden.

In deze workshop zullen we ons concentreren op al deze aspecten en de verschillende praktijken van seksualiteit die verborgen blijven. We zullen touwwerk en bondage gebruiken als onze gids tijdens deze wandeling door het labyrint. We zullen leren zoeken naar het heilige in deze krachten en hun link met de vier elementen (vuur, aarde, water en lucht). We zullen leren om ons eigen ritueel te creëren en onze eigen heilige ruimte te maken, waarin we onze schaduw kunnen begrijpen als een kracht van transformatie. Want als we het willen, kan ons kinky zelf Tantric worden.

Praktisch:
14 en 15 december, 10.00 – 17.00
investering: 225 euro PP
1 dag meedoen kan ook: 100 euro PP

Inschrijven gaat als volgt: je klikt op “aanmelden” of je stuurt een mail naar info@livingtouch.nl. Geef hierbij je motivatie voor deelname aan en je eventuele ervaring met tantra of bondage. Geen ervaring hebben is geen probleem, de juiste motivatie hebben is wel nodig. Wij sturen je dan een mail terug ter bevestiging waarna je kan overmaken naar NL52 RABO 0147921694 tnv. J.A. Jobse ovv. je naam en “workshop 27 oktober”. Pas na betaling is je inschrijving definitief. Je kunt tot 3 weken voor de workshop annuleren, met aftrek van 25 euro administratiekosten. Tot 2 weken voor het event 25 euro administratie kosten, je krijgt 75% van het overgebleven bedrag terug. Tot een week voor het event geen teruggave van deelnamegelden. Zie algemene voorwaarden livingtouch.nl

Tot in december!
Liefs,
Jessica & Viktor

 

 


Schrijf je in